باتشکر از حسن انتخاب شما

سویچینگ و مسیریابی

سویچینگ و مسیریابی جزوه و اسلاید درس سویچینگ و مسیریابی شبکه های کامپیوتری سوييچ: هدايت يا راه گزيني فريم هاي اترنت. سياست و منطق آنها به آدرس MAC مبدا يا مقصد فريم هاي ارسالي روي شبکه وابسته است. انواع آدرس MAC : آدرس تک بخشي (Unicast Add) آدرس پخشي (Broadcast Add) آدرس چند پخشي (Multicast Add) منطق کار سوئيچ: شناسايي (Learning) هدايت يا فيلتر (Forward/Filter) جلوگيري از بروز حلقه (Loop Prevention) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

فصل 3 كتاب طراحي الگوريتم

فصل 3 كتاب طراحي الگوريتم فصل 3 كتاب طراحي الگوريتم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

فصل 2 كتاب طراحي الگوريتم

فصل 2 كتاب طراحي الگوريتم فصل 2 كتاب طراحي الگوريتم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوال درس گسسته نیمسال اول 94-93

نمونه سوال درس گسسته نیمسال اول 94-93 نمونه سوال درس گسسته نیمسال اول 94-93 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوال درس گسسته نیمسال دوم 90-89

نمونه سوال درس گسسته نیمسال دوم 90-89 نمونه سوال درس گسسته نیمسال دوم 90-89 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوال درس گسسته نیمسال اول 88-89

نمونه سوال درس گسسته نیمسال اول 88-89 نمونه سوال درس گسسته نیمسال اول 88-89 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوال درس گسسته نیمسال اول 88-87

نمونه سوال درس گسسته نیمسال اول 88-87 نمونه سوال درس گسسته نیمسال اول 88-87 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه سوال درس گسسته نیمسال اول 89-90

نمونه سوال درس گسسته نیمسال اول 89-90 نمونه سوال درس گسسته نیمسال اول 89-90 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نحوه نگارش پایان نامه

نحوه نگارش پایان نامه نحوه نگارش پایان نامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان
تعداد صفحه(9):