باتشکر از حسن انتخاب شما

کتاب تجارت الکترونیک

کتاب تجارت الکترونیک کتاب تجارت الکترونیک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

کتاب مهندسی نرم افزار

کتاب مهندسی نرم افزار کتاب مهندسی نرم افزار شامل: فایل اول: فصل 1 تا 5 فایل دوم: فصل 6 تا 10 فابل سوم: خلاصه کل کتاب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

فایل صوتی اسلایدهای فصل 5 درس پایگاه داده ها

فایل صوتی اسلایدهای فصل 5 درس پایگاه داده ها فایل صوتی اسلایدهای فصل 5 درس پایگاه داده ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

اسلایدهای فصل 5درس پایگاه داده

اسلایدهای فصل 5درس پایگاه داده اسلایدهای فصل 5 درس پایگاه داده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

آموزش تنظیمات و ارتباط با شبکه محلی در لینوکس ابونتو

آموزش تنظیمات و ارتباط با شبکه محلی در لینوکس ابونتو آموزش تنظیمات و ارتباط با شبکه محلی در لینوکس ابونتو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

آموزش نحوه ایجاد کاربری جدید در سیستم در لینوکس ابونتو

آموزش نحوه ایجاد کاربری جدید در سیستم در لینوکس ابونتو آموزش نحوه ایجاد کاربری جدید در سیستم در لینوکس ابونتو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

آموزش نحوه نصب و حذف برنامه از سیستم در لینوکس ابونتو

آموزش نحوه نصب و حذف برنامه از سیستم در لینوکس ابونتو آموزش نحوه نصب و حذف برنامه از سیستم در لینوکس ابونتو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

آموزش نحوه تنظیمات تاریخ و ساعت سیستم در لینوکس ابونتو

آموزش نحوه تنظیمات تاریخ و ساعت سیستم در لینوکس ابونتو آموزش نحوه تنظیمات تاریخ و ساعت سیستم در لینوکس ابونتو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

آموزش نحوه رایت CD در لینوکس ابونتو

آموزش نحوه رایت CD در لینوکس ابونتو آموزش نحوه رایت CD در لینوکس ابونتو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

نمایش فیلم و آهنگ در لینوکس ابونتو

نمایش فیلم و آهنگ در لینوکس ابونتو نمایش فیلم و آهنگ در لینوکس ابونتو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(9):