باتشکر از حسن انتخاب شما

آموزش تنظیمات زبان فارسی در لینوکس ابونتو

آموزش تنظیمات زبان فارسی در لینوکس ابونتو آموزش تنظیمات زبان فارسی در لینوکس ابونتو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

آموزش کار با Thumbs Image در لینوکس ابونتو ( معادل نمایشگر عکس)

آموزش کار با Thumbs Image در لینوکس ابونتو ( معادل نمایشگر عکس) آموزش کار با Thumbs Image در لینوکس ابونتو ( معادل نمایشگر عکس) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

آموزش کار با GIMP در لینوکس ابونتو ( معادل فتوشاپ در ویندوز)

آموزش کار با GIMP در لینوکس ابونتو ( معادل فتوشاپ در ویندوز) آموزش کار با GIMP در لینوکس ابونتو ( معادل فتوشاپ در ویندوز) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

آموزش کار با Open Office Spritsheet در لینوکس ابونتو ( معادل اکسل در ویندوز)

آموزش کار با Open Office Spritsheet در لینوکس ابونتو ( معادل اکسل در ویندوز) آموزش کار با Open Office Spritsheet در لینوکس ابونتو ( معادل اکسل در ویندوز) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

آموزش کار با word process در لینوکس ابونتو ( معادل ورد در ویندوز)

آموزش کار با word process در لینوکس ابونتو ( معادل ورد در ویندوز) آموزش کار با word process در لینوکس ابونتو ( معادل ورد در ویندوز) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

آموزش کار با Open Office Spritsheet در لینوکس ابونتو ( معادل اکسل در ویندوز)

آموزش کار با Open Office Spritsheet در لینوکس ابونتو ( معادل اکسل در ویندوز) آموزش کار با Open Office Spritsheet در لینوکس ابونتو ( معادل اکسل در ویندوز) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

فایل صوتی اسلایدهای فصل 4 درس پایگاه داده

فایل صوتی اسلایدهای فصل 4 درس پایگاه داده فایل صوتی اسلایدهای فصل 4 درس پایگاه داده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

فایل صوتی اسلایدهای فصل 3 درس پایگاه داده

فایل صوتی اسلایدهای فصل 3 درس پایگاه داده فایل صوتی اسلایدهای فصل 3 درس پایگاه داده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

اسلایدهای فصل 4 درس پایگاه داده

اسلایدهای فصل 4 درس پایگاه داده اسلایدهای فصل 4 درس پایگاه داده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

اسلایدهای فصل 3 درس پایگاه داده

اسلایدهای فصل 3 درس پایگاه داده اسلایدهای فصل 3 درس پایگاه داده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان
تعداد صفحه(9):